Media

Departamentul de Media este o structură a Comunității Regionale Penticostale din Oradea, menită să asigure promovarea imaginii Comunității, transparența instituțională și comunicarea cu persoane, instituții, asociații sau organizații în scopul consolidării identității instituționale.

Comunitatea Regională Penticostală din Oradea, ca instituție religioasă, doreşte să promoveze o politică de deschidere în fața diverselor categorii de public țintă.

Departamentul de Media din cadrul Comunității Regionale Penticostale din Oradea are rolul de a promova imaginea instituției prin crearea şi menținerea în actualitate a unei imagini publice unitare, coerente, obiective, pozitive, convingătoare şi de interes pentru potențialii beneficiari, prin intermediul unui proces de comunicare constant, atât în interiorul instituției, cât şi între instituția pe care o reprezintă şi alte entități din țară şi străinătate, instituții, organizații, persoane fizice etc.

Departamentul de Media îşi desfăşoară activitatea în afara oricăror preocupări discriminatorii, în spiritul transparenței şi al dreptului la informare al cetățeanului.

Departamentul de Media îşi desfăşoară activitatea pe baza strategiei de comunicare şi imagine a Comunității Regionale Penticostale din Oradea, propusă de Biroul Permanent al Comunității Regionale Penticostale din Oradea și aprobată de Comitetul Comunității, luând în considerare propunerile tuturor departamentelor din cadrul Comunității.

Departamentul de Media are următoarele obiective:

– informarea intrainstituțională cu date concrete, reale şi în timp util; crearea şi dezvoltarea relațiilor de comunicare între departamentele Comunității;

– crearea şi dezvoltarea relațiilor de comunicare cu alte instituții relevante pentru viziunea Comunității: biserici, culte, administrație publică, ambasade, companii de media, asociații şi organizații profesionale şi non-profit, companii private, în vederea îndeplinirii misiunii Comunității Regionale Penticostale Oradea;

– crearea şi dezvoltarea unor relații de bună comunicare cu reprezentanții mass-media;

– punerea în aplicare a strategiilor şi a programelor de comunicare intra şi interinstituțională;

– crearea, actualizarea permanentă şi consolidarea imaginii instituționale.

Comunitatea Regionala Penticostala Oradea
410521, Oradea, str. Eftimie Murgu, 2A
tel. +40 359 800 843
e-mail: contact@pentecoste.ro
Toate drepturile rezervate © 2021 Comunitatea Penticostala Regionala Oradea